امروز:11 اسفند 1402

مساله احیای جهاد سازندگی

هر انقلابی پس از ایجاد تحولات ســـیاســـی نیاز دارد تا تحولات را به ابعاد دیگر ســـرایت دهد و الگوهاي مختلف خود را براي اداره حاکمیت ارائه دهد پس از انقلاب اسـلامی مشکلات باقی مانده از دوران منحوس پهلوي و ساختارهاي ناکارآمد اداري زمان امام را بر آن داشت مبتنی بر اعتماد و اعتقاد عمیقی که به ملت داشت امور را به ملت واگذار نماید لذا در بخش هاي مختلف اقدام به تاسیس نهادهاي انقلابی نمود که توانست پایه هاي انقلاب را بین همه ملت مستحکم نماید و جهش هاي ما فوق تصوري را در مسیر خدمت رسانی طی نماید یکی از این ساختارها که متاسفانه با تنگ نظري نتوانست عمر بلندي داشته باشد جهاد سازندگی بود که افتخارات بزرگی در توسعه روستایی و محرومیت زدایی آفرید.

اندیشـه تاسیس جهاد سازندگی، نخستین بار، با عنوان طرح اعزام گروه هاي 10نفره دانشجویی به مناطق محروم و با پیشنهاد یکی از اعضاي هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، مطرح شد. ایده ابتدایی تشـکیل نهادي دانشـجویی براي اداره مناطق بحرانی محروم و دورافتاده، و هدایت امور سیاسی و فرهنگی و فعالیتهاي انقلابی و مردمی این مناطق با اسـتفاده از امکانات ارتش در جلسـه جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاههاي پلی تکنیک، صنعتی شـریف، دانشـگاه تهران، دانشـگاه شهید بهشتی و دانشگاه علم و صنعت ایران با نخست وزیر وقت مهدي بازرگان مطرح شد. اولین نماینده این گروه دانشجویی محمدتقی امانپور انتخاب گردید که رابط این گروه دانشجویی با نخست وزیري بود.

تشکیل جهاد نگاهی به پیام امام خمینی در 27 خرداد 1358ه.ش نشان میدهد که هدف اصلی جهاد ، ترمیم خرابیهاي زیاد دوران حکومت جائر پهلوي به کمک دانشـجویان، متخصـصـین، مهندسـین و بازاریان و کشاورزان و همه داوطلبان سازندگی است ، تا جایی که ایشان از اشـخاصی که قصد زیارت مستحب به مکه معظمه، مدینه منوره و عتبات عالیات را دارند میخواهد که « به برادران خودتان کمک کنید و این سـازندگی را همه با هم شـروع کنیم که ایران خودتان درسـت ساخته بشود و برادران شما نجات یابند. خداوند به همه شما اجر عنایت کند و همان ثوابی را که شما از زیارت میخواهید خداوند در این جهاد به شما خواهد داد.»
بر اسـاس اسـاسـنامهي اولیه این نهاد ، هدف اسـاسـی نهاد که مصـوب 27 شـهریور 58 اسـت؛ جهاد با هدف ت« هیه و اجراي موثر طرحهاي ســازندگی و احیاي جامعه در کلیه ابعاد معنوي و مادي آن با توجه و تاکید بر نیازهاي روســتا و نقاط دورافتاده مملکت » تاسیس میشود.

برای مطالعه متن کامل این نوشته میتوانید فایل pdf آن را از اینجا مساله احیای جهاد سازندگی دریافت نمایید.

درباره نویسنده

اشتراک گذاری

1 یک نظر

 1. علی اصغر کریمی پاسخ

  با سلام و تحیات
  جهادسازندگی نیاز به پشتوانه قانونی دارد. احیای جهاد به این است که در متن قانون برنامه و نظام فنی اجرایی کشور شیوه جهادی مردمی دانش بنیان به دقت وصراحت تعریف و رسما مورد حمایت و ترویج قرار گیرد. تشکیلات جهادی با شیوه جهادی جایگزین روش ناکارآمد پیمانی شود.
  شیوه جهادی کارآمدی خود را در زمان جنگ و صلح اثبات رسانده است.
  ناکارآمدی روش پیمانی هم طی 70 سال گذشته بر همگان روشن است. پیمانکاری به معنی منفعت طلبی و انحصار گری است.
  اما شیوه جهادی کار برای رضایت خدا و خدمت به خلق است .
  شیوه جهادی نقطه مقابل سرمایه داری است .
  نهادهای انقلابی مثل قرارگاه سازندگی خاتم ص باید با شیوه جهادی وارد عرصه شوند و نیروی مردمی را سازمان دهی نمایند ان شاءالله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *