امروز:11 اسفند 1402

طبقه‌ی میانی، پرسشی 200 ساله‌

بررسی فرایند پیدایش تا افول روشنفکری و نقش کودتای 28 مرداد در گذار از «روشنفکری» به «تکنوکراسی»

حاکمیت پس از صفویه در ایران دچار یک مشکل ثابت بوده است، فاصله‌ی بین قدرت حاکم و بدنه‌ی اجتماعی. چالشی که هیچ یک از حکومت‌های بعد از صفویه قادر به ارائه‌ی راه‌حل پایدار برای آن نبودند و از همین موضع هم ضربات مهلکی خوردند. جنگ‌های هفتاد ساله‌ی جانشینی صفویه این مشکل را به وجود آورد و جنگ‌های 25 ساله‌ی ایران و روسیه نیز آن را برهمگان نمایان کرد. تولد جریان روشنفکری در این دوره برای پاسخ به همین موضوع بود که در دو سلسله‌ی قاجار و پهلوی، کارآمدی آن آزموده شده بود. استبدادِ پس از اعدام 9مرداد1288 (اعدام شیخ فضل الله نوری) این جریان را به اوج رساند و استبداد پس از کودتای 28مرداد1332 نقطه‌ی آغاز افول آن بود. متن پیش رو این فرآیند را بررسی کرده است.

دریافت متن کامل نوشته

درباره نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *