امروز:11 اسفند 1402

روایتی از دوگانه «پیشرفت اسلامی ایرانی ـ توسعه غربی»

ارائه دهنده: دکتر محسن دنیوی

متن پیش‌رو متن مصاحبه با جناب آقای دکتر محسن دنیوی است که به تبیین دوگانه ی توسعه و پیشرفت از منظرهای متفاوت می پردازد. ایشان در وهله ی اول به تفاوت دال مرکزی توسعه و پیشرفت پرداخته می پردازد و بیان می دارد که دال مرکزی توسعه عبارت است از کنترل حدأکثری تغییر هر شی منطقی از طریق توسعه تکنولوژی و در مقابل دال مرکزی پیشرفت را توسعه توأمان اختیار و آگاهی بشر به نحو جمعی، در گستره زمان و مکان بیان می‌کنند. در ادامه ایشان به مقایسه مبنا و روند توسعه و پیشرفت پرداخته و مدعی ست ابتنای توسعه بر نوعی جبر تاریخی بوده و در مقابل ابتنای پیشرفت بر اختیار می‌باشد. در ادامه به صورت مفصل به روند تاریخی و چهارچوب نظری تکوین گفتمان توسعه در غرب پرداخته می شود و بعد از آن پیرامون چگونگی روایت دوگانه توسعه و پیشرفت برای مخاطبان مختلف، مباحثی مطرح می گردد که در این موضوع، «بیان مسئله از طریق ارائه روایت تاریخی»، به عنوان بهترین شیوه روایت دوگانه‌ی مذکور برای تمامی مخاطبان، درنظر گرفته شده است. هم‌چنین ایشان با تعریفی فرآیندی از توسعه و پیشرفت، به تفاوت این دوگانه از منظر غایت و وضعیت مطلوب پرداخته و به دشواری فهم نقاط اشتراک و تفاوت اندیشه پیشرفت و توسعه اشاره می‌کنند. در نهایت با ارائه روایتی از لایه‌های گفتمان توسعه، به دلالت های عملی گفتمان پیشرفت و توسعه در حکمرانی می‌پردازند.

تنظیم متن: محمدحسین شریف منش


دریافت فایل pdf متن کامل این نوشته

پیشرفت اسلامی ایرانی ـ توسعه غربی


 

 

درباره نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *